ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ| Пандора Варна. Електрически инсталации, трафопостове,  проектиране

  ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

• КОНСТРУКТИВНА И ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ

• ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ
• МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ

• КОМПЛЕКСНА ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗ

• КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

• ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ

1. Производство и оборудване на електрически табла

2. Производство на стълбове за улично и парково осветление .


 
 
гр. Варна, ул. "Орлово гнездо" №51
тел.: 052/300 233;
Е-mail: pandoraeood@abv.bg
Е-mail: info@pandora.bg

Пандора ЕООД - Варна
За нас
Дейности
Орган за
Акредитация
Обхват
Сертификати
Партньори
 
  2021,Пандора ЕООД. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ