КОНСТРУКТИВНА И ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ| Пандора Варна. Електрически инсталации, трафопостове,  проектиране

  ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

• КОНСТРУКТИВНА И ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ
• ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ

• МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ

• КОМПЛЕКСНА ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗ

• КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

• ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

• Годишен финансов отчет към 31.12.2021 г. ЕЛ-ГРУП ДЗЗД

• Годишен финансов отчет към 31.12.2022 г. ЕЛ-ГРУП ДЗЗД

КОНСТРУКТИВНА И ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ

1. Проектиране на електрозахранване на промишлени и битови потребители – Удостоверение за пълна проектатска правоспособност Регистрационен № 07945, издадено от Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

2. Проектиране на вътрешни ел. инсталации и външни кабелни ел. захранвания;

3. Проектиране на осветителни уредби. 
 
гр. Варна, ул. "Орлово гнездо" №51
тел.: 052/300 233;
Е-mail: pandoraeood@abv.bg
Е-mail: info@pandora.bg

Пандора ЕООД - Варна
За нас
Дейности
Орган за
Акредитация
Обхват
Сертификати
Партньори
 
  2024,Пандора ЕООД. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
КОНСТРУКТИВНА И ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ