Акредитация

Акредитация

Към фирма „ПАНДОРА” ЕООД е създаден независим Орган за контрол от вид „С”, акредитиран от Изпълнителна агенция ”Българска служба за акредитация” със Заповед № A561/28.10.2016 гoд.. Акредитиран съгласно БДС EN/IEC 17020:2012 год. . Сертификатът за акредитация е с валидност до 28.10.2020 год.


 
 
гр. Варна, ул. "Орлово гнездо" №51
тел.: 052/300 233;
факс: 052/305 539
Е-mail: info@pandora.bg
Е-mail: pandoraeood@abv.bg
Пандора ЕООД - Варна
За нас
Дейности
Орган за
Акредитация
Обхват
Сертификати
Партньори
 
  2019,Пандора ЕООД. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Акредитация