Обхват| Пандора Варна. Електрически инсталации, трафопостове,  проектиране

Обхват

Обхватът на акредитацията на Орган за Контрол към “ПАНДОРА”ЕООД включва контрол на:

І. Електрически уредби и съоръжения до 1000V
 - Съпротивление на изолация
 - Импеданс на контура „фаза-защитен проводник”
 - Прекъсвачи за защита от токове с нулева последователност (Fi -прекъсвачи), ток на задействане, допирно напрежение

ІІ. Електрически уредби и съоръжения до и над 1000V
 - Съпротивление
 на защитни и мълниезащитни заземителни уредби

ІІІ. Физични фактори 
 - Изкуствено осветление Осветеност
 - Микроклимат

ІV. 
Електрически уредби и съоръжения над 1000V
 - Контрол на изолация на електрически съоръжения с повишено постоянно напрежение до 20 кV


 
 
гр. Варна, ул. "Орлово гнездо" №51
тел.: 052/300 233;
Е-mail: pandoraeood@abv.bg
Е-mail: info@pandora.bg

Пандора ЕООД - Варна
За нас
Дейности
Орган за
Акредитация
Обхват
Сертификати
Партньори
 
  2024,Пандора ЕООД. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Обхват