Орган за контрол| Пандора Варна. Електрически инсталации, трафопостове,  проектиране

Орган за контрол

Политиката по качеството  и свързаните с нея дългосрочни цели на Органа за контрол са определени от Управителя на дружеството. Всички кадри към Органа за контрол се задължават:

·            -Да работят за клиентите с високо качество

·            - Да спазват изискванията на стандарта БДС EN ISO 17020:2012

·            - Да работят за постигане по най-добър начин на целите по качеството

Главни цели, които преследва Органа за контрол са:

·            - Пълно задоволяване на клиентите чрез качествена услуга

·            - Мотивиране на сътрудниците чрез допълнително обучение

·            - Защита на сътрудниците и опазване на околната среда

·            - Приемливо съотношение цена/услуга

·            -Отговорни действия спрямо дружеството

        Задоволяването на клиентите се постига чрез:

·            - Компетентна работа, при спазване на нормативните актове и техническите правила

·            - Спазване на сроковете и добро общуване с клиентите

·            - Бързо и делово разглеждане на жалби и възражения 
 
гр. Варна, ул. "Орлово гнездо" №51
тел.: 052/300 233;
Е-mail: pandoraeood@abv.bg
Е-mail: info@pandora.bg

Пандора ЕООД - Варна
За нас
Дейности
Орган за
Акредитация
Обхват
Сертификати
Партньори
 
  2023,Пандора ЕООД. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Орган за контрол