ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ| Пандора Варна. Електрически инсталации, трафопостове,  проектиране

  ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

• КОНСТРУКТИВНА И ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ

• ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ

• МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ

• КОМПЛЕКСНА ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗ

• КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

• ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ
• Годишен финансов отчет към 31.12.2021 г. ЕЛ-ГРУП ДЗЗД

• Годишен финансов отчет към 31.12.2022 г. ЕЛ-ГРУП ДЗЗД

ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ


                                                                            


Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

 

Проект : Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

 

 

На 23.06.2020г.“Пандора“ ЕООД подписа с Министерство на Икономиката чрез Главна дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност Договор № BG16RFOP002-2.073-0328-С01   за предоставяне на безвъздмезна финансова помощ по проект „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“,в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г.

 

Проектното предложение предвижда преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 .

 

Основните цели на проектното предложение са осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места

 

 

Очакваните резултати от изпълнението на проекта са постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

 

Договорираната безвъзмездна финансова помощ е в размер на 10 000,00 лева.


------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 

Проект  BG16RFOP002-2.073- 0328-М001, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 
 
гр. Варна, ул. "Орлово гнездо" №51
тел.: 052/300 233;
Е-mail: pandoraeood@abv.bg
Е-mail: info@pandora.bg

Пандора ЕООД - Варна
За нас
Дейности
Орган за
Акредитация
Обхват
Сертификати
Партньори
 
  2024,Пандора ЕООД. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ