МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ| Пандора Варна. Електрически инсталации, трафопостове,  проектиране

  ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

• КОНСТРУКТИВНА И ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ

• ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ

• МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ
• КОМПЛЕКСНА ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗ

• КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

• ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

• Годишен финансов отчет към 31.12.2021 г. ЕЛ-ГРУП ДЗЗД

• Годишен финансов отчет към 31.12.2022 г. ЕЛ-ГРУП ДЗЗД

МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ

1. Изграждане на въздушни и кабелни линии СрН и НН;

2. Преустройство на електрически съоръжения СрН и НН с въвеждане на съвременна апаратура и технологии ;

3. Реконструкция на съществуващи ел.съоръжения и уредби;

4. Електрически инсталации в жилищни и административни сгради ;

5. Изграждане на осветителни уредби ;

6. Изграждане на мълниезащитни и заземителни инсталации. 
 
гр. Варна, ул. "Орлово гнездо" №51
тел.: 052/300 233;
Е-mail: pandoraeood@abv.bg
Е-mail: info@pandora.bg

Пандора ЕООД - Варна
За нас
Дейности
Орган за
Акредитация
Обхват
Сертификати
Партньори
 
  2024,Пандора ЕООД. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ