КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

  ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

• КОНСТРУКТИВНА И ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ

• ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ

• МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ

• КОМПЛЕКСНА ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗ

• КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

Към фирма „ПАНДОРА” ЕООД е създаден независим Орган за контрол вид „С ” акредитиран от ИА „БСА” със заповед №A561/28.10.2016г и с обхват на акредитация: контрол на електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V, физични фактори - изкуствено осветление, микроклимат.

Акредитиран съгласно БДС EN/IEC 17020:2012г.
Сертификата за акредитация е с валидност до 28.10.2020г. 
 
гр. Варна, ул. "Орлово гнездо" №51
тел.: 052/300 233;
факс: 052/305 539
Е-mail: info@pandora.bg
Е-mail: pandoraeood@abv.bg
Пандора ЕООД - Варна
За нас
Дейности
Орган за
Акредитация
Обхват
Сертификати
Партньори
 
  2019,Пандора ЕООД. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ