КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ| Пандора Варна. Електрически инсталации, трафопостове,  проектиране

  ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

• КОНСТРУКТИВНА И ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ

• ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ

• МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ

• КОМПЛЕКСНА ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗ

• КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ
• ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

• Годишен финансов отчет към 31.12.2021 г. ЕЛ-ГРУП ДЗЗД

• Годишен финансов отчет към 31.12.2022 г. ЕЛ-ГРУП ДЗЗД

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

Към фирма „ПАНДОРА” ЕООД е създаден независим Орган за контрол вид „С ” акредитиран от ИА „БСА” със заповед №A606/28.10.2020г и с обхват на акредитация: контрол на електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V, физични фактори - изкуствено осветление, микроклимат.

Акредитиран съгласно БДС EN/IEC 17020:2012г.
Сертификата за акредитация е с валидност до 28.10.2024г. 
 
гр. Варна, ул. "Орлово гнездо" №51
тел.: 052/300 233;
Е-mail: pandoraeood@abv.bg
Е-mail: info@pandora.bg

Пандора ЕООД - Варна
За нас
Дейности
Орган за
Акредитация
Обхват
Сертификати
Партньори
 
  2024,Пандора ЕООД. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ