КОМПЛЕКСНА ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗ| Пандора Варна. Електрически инсталации, трафопостове,  проектиране

  ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

• КОНСТРУКТИВНА И ПРОЕКТАНТСКА ДЕЙНОСТ

• ПРОИЗВОДСТВЕНА ДЕЙНОСТ

• МОНТАЖНА ДЕЙНОСТ

• КОМПЛЕКСНА ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗ
• КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

• ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

• Годишен финансов отчет към 31.12.2021 г. ЕЛ-ГРУП ДЗЗД

• Годишен финансов отчет към 31.12.2022 г. ЕЛ-ГРУП ДЗЗД

КОМПЛЕКСНА ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗ

1. Комплексна поддръжка на електрическата част на производствени предприятия и обществени сгради;

2. Електрически уредби СрН ;

3. Електрически уредби НН ;

4. Гаранционен сервиз на произведени от фирмата изделия;

5. Гаранционен сервиз на извършени от фирмата монтажни дейности и реконструкции ;

6. Следгаранционен сервиз за произведени изделия за извършена от фирмата инженерингова дейност;

7. Профилактични ремонти на трафопостове. 
 
гр. Варна, ул. "Орлово гнездо" №51
тел.: 052/300 233;
Е-mail: pandoraeood@abv.bg
Е-mail: info@pandora.bg

Пандора ЕООД - Варна
За нас
Дейности
Орган за
Акредитация
Обхват
Сертификати
Партньори
 
  2024,Пандора ЕООД. Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
КОМПЛЕКСНА ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗ